[NAV] Waar kun je de verschillende updates downloaden

[365 Business Central 2023 Wave 1 (v22.0)]: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=105113, updates: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/deployment/update-versions-22

[365 Business Central 2022 Wave 2 (v21.0)]: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=104636, updates: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/deployment/update-versions-21

[365 Business Central 2022 Wave 1 (v20.0)]: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=104062, updates: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/deployment/update-versions-20

[365 Business Central 2021 Wave 2 (v19.0)]: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/deployment/update-versions-19

[365 Business Central 2021 Wave 1 (v18.0)] https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=102915   https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/deployment/update-versions-18  https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/uitgebrachte-updates-voor-microsoft-dynamics-365-business-central-2021-release-wave-1-cba50f7c-8950-4795-bc86-53fb39e675d6

[365 Business Central 2020 wave 2 (v17.0)]: https://support.microsoft.com/en-us/help/4583507/released-updates-for-microsoft-dynamics-365-business-central-2020 https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/deployment/update-versions-17 (of https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/updates-uitgebracht-voor-microsoft-dynamics-365-business-central-2020-release-wave-2-186fa656-a75c-70f2-1131-adc70e97f280)

[365 Business Central 2020 spring release (V16.0)]: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4549687/released-updates-for-microsoft-dynamics-365-business-central-2020

[365 Business Central 2019 fall release (wave 2) (15.0)]: https://support.microsoft.com/en-us/help/4528706

[365 business Central 2019 spring release (v14.0)]: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4501292/released-cumulative-updates-for-microsoft-dynamics-365-business

[365 business central] https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4470116/released-cumulative-updates-for-microsoft-dynamics-365-business

[NAV2018]: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4072483/released-cumulative-updates-for-microsoft-dynamics-nav-2018

[NAV2017]: https://support.microsoft.com/en-us/help/3210255/released-cumulative-updates-for-microsoft-dynamics-nav-2017

[NAV2016]: https://support.microsoft.com/en-us/help/3108728/released-cumulative-updates-for-microsoft-dynamics-nav-2016

[NAV2015]: https://support.microsoft.com/en-my/help/3014609/released-cumulative-updates-for-microsoft-dynamics-nav-2015

[NAV2013R2]: https://support.microsoft.com/en-us/help/2914930/released-cumulative-updates-for-microsoft-dynamics-nav-2013-r2"

[NAV2013]: https://support.microsoft.com/en-us/help/2842257/released-cumulative-updates-for-microsoft-dynamics-nav-2013

[NAV2009]: https://mbs.microsoft.com/customersource/UK/NAV/downloads/hot-fixes/NAV2009SP1PlatformHotfixOverview01

NAV3.70]-[NAV50] https://support.microsoft.com/en-us/help/940807/overview-of-platform-rollup-updates-that-are-available-for-microsoft-business-solutions---navision-3.7-through-microsoft-dynamics-nav-2009

 

 

bron: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/upgrade/upgrading-to-business-central