Dit kan soms makkelijk zijn: even alle database offline zetten. 

SELECT 'ALTER DATABASE ['+name+'] SET OFFLINE WITH ROLLBACK IMMEDIATE' FROM
MASTER.sys.databases
WHERE name NOT IN ('master','tempdb','model','msdb','distribution')

Dit maakt een lijstje met per regel een commando om de database offline te zetten. Kopieer dit naar je queryvenster, verwijder wat er niet uitgevoerd moet worden, en run de query.