Dit kan altijd makkelijk zijn: Even snel een scriptje waarmee je kunt kijken wanneer de wachtwoorden binnen je domein vervallen:

 

Get-ADUser -filter {Enabled -eq $True -and PasswordNeverExpires -eq $False} –Properties "DisplayName", "msDS-UserPasswordExpiryTimeComputed" |

Select-Object -Property "Displayname",@{Name="ExpiryDate";Expression={[datetime]::FromFileTime($_."msDS-UserPasswordExpiryTimeComputed")}}

 

bron: https://blogs.technet.microsoft.com/poshchap/2014/02/21/one-liner-get-a-list-of-ad-users-password-expiry-dates/