Soms wil je een netwerkkaart hernoemen, of het IPadres aanpassen, en lukt dat niet, omdat de naam of het IPadres al in gebruik zijn. Dat, terwijl je geen andere netwerkkaarten ziet. Ze zijn er wel, maar ze zijn verborgen. Je kunt ze zichtbaar maken (en daarna verwijderen) door een commandprompt te starten (elevated), en dan in te tikken: 

set devmgr_show_nonpresent_devices=1

Daarna kun je de device manager starten en bij view "Show hidden devices" aanzetten. Daarna kun je bij de Network adapters de (nu wel zichtbare) netwerkkaarten verwijderen, waarna je op de nieuwe kaarten de naam of IPadres kunt aanpassen.