Weer Powershell. Nu een script om snel een groot aantal gebruikers toe te voegen aan de database. Dit maakt gebruik van de ActiveDirectory module (die dus wel geïnstalleerd moet zijn (voor windows 10: kijk hier maar eens)) en de Dynamics NAV management.dll. Het script:

function setusers($instanceName,$OUs)
{ foreach ($OU in $OUs) {
  $Users=Get-ADUser -Filter * -SearchBase $OU -SearchScope onelevel
  foreach ($User in $Users) {
    $User.SamAccountName
    New-NAVServerUser -ServerInstance $instanceName -WindowsAccount $User.UserPrincipalName
    #New-NAVServerUserPermissionSet -ServerInstance $instanceName -WindowsAccount $User.UserPrincipalName -PermissionSetId SUPER
    }
  }
}
$serverInstance='DynamicsNAV100'
<#
These are the values in AD
poelgeest.eu/company Belgie/brussel/Users
poelgeest.eu/company Belgie/brussel Werf\/B1/Users
poelgeest.eu/company Belgie/Knokke/Users
poelgeest.eu/company Belgie/DePanne/Users
poelgeest.eu/company Fleet/Users-NEW
poelgeest.eu/company Germany/Bonn/Users
poelgeest.eu/company Germany/Berlin/Users
poelgeest.eu/company Netherlands/Rotterdam/Users
poelgeest.eu/company Netherlands/Vlissingen/Users
poelgeest.eu/company United Kingdom/LochNess/Users
poelgeest.eu/company United Kingdom/Cambridge/Users
#>
Import-Module 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\100\Service\Microsoft.Dynamics.Nav.Management.dll'
Import-Module 'ActiveDirectory'
setusers($serverInstance,'ou=users,ou=brussel,ou=company Belgie,dc=poelgeest,dc=eu')
setusers($serverInstance,'ou=users,ou=brussel werf/B1,ou=company Belgie,dc=poelgeest,dc=eu')
setusers($serverInstance,'ou=users,ou=Knokke,ou=company Belgie,dc=poelgeest,dc=eu')
setusers($serverInstance,'ou=users,ou=DePanne,ou=company Belgie,dc=poelgeest,dc=eu')
setusers($serverInstance,'ou=users-NEW,ou=company Fleet,dc=poelgeest,dc=eu')
setusers($serverInstance,'ou=users,ou=Bonn,ou=company Germany,dc=poelgeest,dc=eu')
setusers($serverInstance,'ou=users,ou=Berlin,ou=company Germany,dc=poelgeest,dc=eu')
setusers($serverInstance,'ou=users,ou=Rotterdam,ou=company Netherlands,dc=poelgeest,dc=eu')
setusers($serverInstance,'ou=users,ou=Vlissingen,ou=company Netherlands,dc=poelgeest,dc=eu')
setusers($serverInstance,'ou=users,ou=LochNess,ou=company United Kingdom,dc=poelgeest,dc=eu')
setusers($serverInstance,'ou=users,ou=Cambridge,ou=company United Kingdom,dc=poelgeest,dc=eu')