Soms kom je in de gebeurtenislogboeken (oftewel, de eventviewer) een mededeling tegen dat een certificaat gaat verlopen, of al is verlopen. Dat is op zich een handige melding, alleen staat er voor de rest erg weinig informatie in de melding. Gelukkig staat er nog wel een thumbprint in, en met die gegevens kun je achterhalen welk certificaat het betreft. Dat kan met wat simpele Powershell:

set-location cert:

dir -recurse | where {$_.Thumbprint -eq "650dc7f1aa80e87f776778b38981b364d85679da"} | Format-List -property *

 

 

bron: http://blog.mijalko.com/2010/12/powershell-find-certificate-by.html