Deze tip geldt uiteraard ook voor NAV2015 en NAV2016, maar een [NAV2017] tag staat natuurlijk veel leuker. En het werkt ook gewoon met Dynamics 365 Business Central on Premise.

Als je Dynamics NAV 2017 wil installeren op je eigen PC gaat dat vaak fout. Dat komt meestal omdat er al Dynamics NAV Services draaien, en als die gestart zijn, kan de NAV2017 service niet meer starten, wat tot gevolg heeft dat de installatie weer ongedaan wordt gemaakt. Vervelend. De simpele truc is  om alle Dynamics NAV Services eerst te stoppen, voordat je gaat installeren. Dat kun je handmatig doen (vanuit de services management console), maar een commando intikken is toch veel leuker?

Wat je doet is het volgende:

Start Windows Powershell als Admin

Tik het volgende in:

Get-service -name "*dynamicsnavserver*" | where-Object {$_.status -eq "running"} | stop-service

Start de installatie van Dynamics NAV 2017, zoals je dat altijd zou doen. Installeer wat je nodig hebt

Als de installatie is geslaagd, tik je het volgende in - of je kopieert de regel (in de als het goed is nog openstaande powershell venster):

set-service NetTcpPortSharing -startuptype manual; foreach ($service in (get-service -name *dynamicsnavserver*)) {stop-service $service.name; sc.exe config $service.name depend= 'NetTcpPortSharing/HTTP';start-service $service.name}

Let hierbij op de spatie na het = teken, en alles wat daarna staat is hoofdlettergevoelig.

Voila, Dynamics NAV is geïnstalleerd, en alle services draaien weer.