Zeer handig dit: Een volledige handleiding (inclusief scripts) om een Dynamics NAV 2016 (en hogere) database op SQL on Azure te krijgen. Een tip die ik alvast kan meegeven: Gebruik de laatste versie van SQL Server management studio, en endpoints stel je tegenwoordig in via de Network Security groups, waar je inbound rules kunt instellen. Wellicht tijd voor een nieuw filmpje...

https://blogs.msdn.microsoft.com/nav/2015/10/09/hdi-set-up-nav-with-azure-sql-database-3/

 

Het powershellscript is als volgt:

 

$DatabaseServer="sqlservernaam.database.windows.net"
$DatabaseName="databasenaam"
$Version=<Dynamics versie>
$ServiceName="servicenaam"
$Username="gebruikersnaam"
$Password="wachtwoord"
$DVD="e:"
$Credentials = (New-Object PSCredential -ArgumentList $Username,(ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force $Password))
$License = "${DVD}\SQLDemoDatabase\CommonAppData\Microsoft\Microsoft Dynamics NAV\$version\Database\Cronus.flf"
Import-module "C:\Program Files\Microsoft Dynamics 365 Business Central\$Version\Service\NavAdminTool.ps1"
Install-WindowsFeature -Name NET-HTTP-Activation
New-NAVEncryptionKey -KeyPath “C:\TEMP\Key\DynamicsNAV.key” -Password (ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force $Password) -Force
Import-NAVEncryptionKey -ServerInstance $ServiceName -ApplicationDatabaseServer $DatabaseServer -ApplicationDatabaseCredentials $Credentials -ApplicationDatabaseName $DatabaseName -KeyPath C:\TEMP\Key\DynamicsNAV.key -Password (ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force $Password) -Force -Verbose
Set-NAVServerConfiguration -DatabaseCredentials $Credentials -ServerInstance $ServiceName -Force
Set-NAVServerConfiguration $ServiceName -KeyName DatabaseServer -KeyValue $DatabaseServer -Force
Set-NAVServerConfiguration $ServiceName -KeyName DatabaseName -KeyValue $DatabaseName
Set-NAVServerConfiguration $ServiceName -KeyName EnableSqlConnectionEncryption -KeyValue true
Set-NAVServerInstance $ServiceName -Restart
Import-NAVServerLicense $ServiceName -LicenseFile $License -Database NavDatabase -Force