Je kunt op een computer meerdere Navision Servers installeren. Normaal gesproken kun je dan gebruik maken van portsharing, maar omdat we in onze voorbeelden gebruik maken van domeinaccounts, werkt dit niet. Als je toch gebruik wilt maken van Portsharing, zou je het NT Authority\Networkservice account moeten gebruiken, maar dat kun je weer geen delegatie laten doen. Oftewel: port sharing werkt alleen goed als je de Navision Software op de SQLServer draait en ze als Networkservice laat draaien (wat dan weer als minder veilig wordt gezien)

Om een tweede service te installeren, stop je de eerste service, en kopieer de directory (standaard c:\program files\Microsoft Dynamics NAV|60\Service) naar een nieuwe directory. Start dan een commandprompt, en tik het volgende:

sc \\<computername> create MicrosoftDynamicsNAVServer$NAV2 binpath= "C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Service2\Microsoft.Dynamics.Nav.Server.exe $NAV2" DisplayName= "Microsoft Dynamics NAV Server Instance 2" start= auto type= own

Verander het binpath in de locatie die je echt hebt gebruik, en verander eventueel NAV2 in iets anders (maar doe dat wel overal, en laat het dollarteken staan. De spaties na het = teken zijn geen foutjes trouwens, die horen er echt in.

Er is nu een nieuwe service aangemaakt. Ga naar de ServiceManager, en verander daar het aanmeldaccount naar domain\NAVServer. Ga naar de directory waarin je net de boel geinstalleerd hebt, en open het bestand Customsettings.config in notepad (of een andere teksteditor)

Je zult de volgende keys tegenkomen:

<Add key="NetType" value="Default"></add>. Deze bepaalt het netwerktype waarmee naar de SQL Server wordt gecommuniceerd

<Add key="DatabaseServer" value="SQLServer"></add> Is de naam van de SQL Server

<add key="DatabaseInstance" value=""></add> De instance op SQLServer. Als deze standaard is gelaten op de SQL Server, hoef je hier niets in te vullen

<add key="DatabaseName" value="Cronus"></add> De databasenaam

<add key="ServerInstance" value="Cronus2"></add> De instancenaam van de Navision Server service

<add key="ServerPort" value="7048"></add> De port van de Navision Server Service.

De laatste twee moeten ook gebruikt worden bij het aanmaken van de SPNs. In dit geval zou er dus het volgende commando moeten worden uitgevoerd

 

setspn -A Cronus2/NavisionServer FQDN:7048 domain\NAVServer

setspn -A Cronus2/NavisionServer:7048 domain\NAVServer

Als dit allemaal is gedaan, kan de service gestart worden, en zou het allemaal moeten werken.

 

Soms zul je daar ook een webservice bij willen gebruiken. Die zul je apart moeten installeren. Dat kun je doen met het volgende commando:

sc \\<computername> create MicrosoftDynamicsNAVWS$NAV2 binpath= "C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Service2\Microsoft.Dynamics.Nav.Server.exe $NAV2" DisplayName= "Microsoft Dynamics NAV Business Web Service Instance 2" start= auto type= share

Let op de servicenaam (dat moet echt beginnen met MicrosoftDynamicsNAVWS) en dat het type echt op "share" moet staan. Is dat niet het geval, dan krijg je een foutmelding met de waarde 1083...

Ook voor de webservice zal een SPN moeten worden aangemaakt. Helaas is het hierbij niet mogelijk om verschillende SPN's te gebruiken voor de verschillende services: Iedere service zal dus met hetzelfde account moeten draaien.

setspn –A HTTP/NavisionServer FQDN domain\NAVServer
setspn –A HTTP/NavisionServer domain\NAVServer

 

 

 

 

Het is overigens prima mogelijk om verschillende builds/versies van de Navision Server op een machine te installeren. Als je eenmaal één server hebt geinstalleerd, kun je de andere ook eventueel vanaf de DVD kopieren. Je moet dan de volledige directory X:\servicetier\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Service naar de harde schijf kopieren. Als je dan ook nog de inhoud van X:\installers\NL\RTC\Pfiles\Microsoft Dynamics NAV\60\RoleTailoredClient naar datzelfde plekje op de harde schijf zet, werkt het ook nog in verschillende talen.

 

Referenties:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301254.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301437.aspx
http://blogs.msdn.com/b/nav_developer/archive/2009/06/12/setting-up-nav-2009-on-three-machines.aspx