Met tcpview kun je een mooie lijst opvragen van alle verbindingen. Daar kun je prima de ontvangende partij mee zien, maar het programma wat de verbinding initieert is soms wat lastiger te herkennen, zeker als het op dezelfde machine draait. Dat is echter vrij simpel op te vragen. In TCPView zie je de poortnummers staan. Start een command prompt, en tik in

netstat -aon | findstr <poortnummer>

Je krijgt nu een (waarschijnlijk) kort lijstje. De laatste kolom geeft het ProcesID (PID) weer. Tik nu op de commandprompt in

tasklist | findstr <PID>

En je krijgt netjes te zien welke executable de poort gebruikt.