Dit was een vreemde, en ik weet nog steeds niet waarom het nou is opgelost...

Bij het aanroepen van OData URL's werd de volgende melding teruggegeven: 

{
 "error": {
  "code": "Application_ServiceUnavailable",
  "message": "The session could not be retrieved from the server. The application will close. CorrelationId: 78a7f97e-b6ae-4a58-99fa-89921cccb9df."
 }
}

In de applicationlog wordt tegelijkertijd een melding gegeven met onder meer de tekst

Message (NavODataServiceUnavailableException): <serveradres>
RootException: NavODataServiceUnavailableException

Opnieuw installeren van de service gaf geen soelaas en als ik een backup van de database terugzette op een andere server bleef de foutmelding. Het moest dus iets in de database zijn.

Wat ik uiteindelijk heb gedaan vanuit de administrationshell is het volgende:

start-navdataupgrade -serverinstance <servicename> -FunctionExecutionMode Serial

Dat leek niets te doen, ook niet nadat de service herstart was. Daarna

start-navdataupgrade -serveristance <servicename> -FunctionExecutionMode Serial -ContinueOnError

Direct daarna:

start-navdataupgrade -serverinstance <servicename> -FunctionExecutionMode Serial

Dat gaf een melding dat de tenantstatus OperationalDataUpgradeInProgress is

Start-NAVDataUpgrade : De gegevensupgrade kan niet worden gestart omdat de tenantstatus: OperationalDataUpgradeInProgre
ss is. U moet controleren of schemasynchronisatie is voltooid voordat u doorgaat met het upgradeproces.
At line:1 char:1
+ Start-NAVDataUpgrade -FunctionExecutionMode serial
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  + CategoryInfo     : NotSpecified: (0:Int32) [Start-NAVDataUpgrade], FaultException`1
  + FullyQualifiedErrorId : MicrosoftDynamicsNavServer$varo140,Microsoft.Dynamics.Nav.Management.Cmdlets.StartNavDat
  aUpgrade

 

Hetzelfde commando daarna nog eens geprobeerd. Dan krijg je een melding dat de gegevensversie van de tenant hoger of gelijk is aan de toepassingsversie van de service-instance.

Start-NAVDataUpgrade : De gegevensupgrade kan niet worden gestart omdat de gegevensversie van de tenant (14.0.392770) h
oger dan of gelijk is aan de toepassingsversie van de service-instantie (14.0.392770).U kunt er met de schakeloptie -Sk
ipAppVersionCheck voor zorgen dat de gegevensupgrade wordt uitgevoerd, maar houd er rekening mee dat upgradescripts mee
rdere malen uitvoeren of op incompatibele versies uitvoeren kan leiden tot beschadigde gegevens.
At line:1 char:1
+ Start-NAVDataUpgrade -FunctionExecutionMode serial
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  + CategoryInfo     : NotSpecified: (0:Int32) [Start-NAVDataUpgrade], FaultException`1
  + FullyQualifiedErrorId : MicrosoftDynamicsNavServer$varo140,Microsoft.Dynamics.Nav.Management.Cmdlets.StartNavDat
  aUpgrade

Het werkte echter nog steeds niet, ook niet na een herstart van de service

Als laatste commando:

start-navdataupgrade -serverinstance <servicename> -FunctionExecutionMode Serial -SkipAppVersionCheck

En toen werkte het opeens weer...