Soms wil je in NAV (getest met 2017, in dit geval) een bedrijf hernoemen. En wat je ook probeert: het wil maar niet lukken. Na een behoorlijke tijd wachten krijg je de volgende melding:

The following SQL error was unexpected:

Execution Timeout Expired: The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. This error occured during a rollback, which was caused by the previous error: The task cannot be run because the user account that is assigned to run the task has been altered. The task has been canceled.

Het belangrijkste in dit geval is niet de timeout, maar de previous task: blijkbaar is het gebruikersaccount aangepast. Hoe en waarom: geen uitleg. Dit gebeurt zowel in de RoleTailored Client als via Powershell (rename-company). De oplossing is gelukkig niet al te lastig.

In de instellingen van Business Central kun je de sleutel EnableUserConsistencyValidationOnTasks vinden. Dit zorgt ervoor dat alleen accounts die een taak hebben gestart deze ook kunnen wijzigen. Best handig, maar in dit geval niet zo. De standaard waarde is true. Als je deze op False zet en de service herstart zul je zien dat het hernoemen van een bedrijf zo gebeurd is.