Dit overkwam me na een update van een database van 20.3 naar 22.1: de Windows authenticatie werkte prima, maar met de webclient die gebruikt wordt voor Azure authenticatie kreeg ik de volgende foutmelding:

You cannot sign in due to a technical issue. Contact your system administrator.

Nou is dat natuurlijk een melding die niet heel veel zegt, maar de applicationlog gaf (ondermeer) de volgende melding:

Message The HTTP header ClientActivityId is not set or has an invalid GUID. Cancellation cannot be registered. 

Daarmee kwam ik op deze github site die exact hetzelfde probleem ondervond, maar dan met containers. Daarin stond de oplossing:

De sleutel ADOpenIDMetadataLocation moet de waarde https://login.microsoftonline.com/common/.well-known/openid-configuration hebben. Aanpassen van die waarde in de customsettings.config en een herstart van de service loste het probleem op.