Als je een wat oudere versie van Navision of Business Central gebruikt, met een Azure database, en daar Document Capture van Continia in integreert, kun je de RoleTailored Client niet meer opstarten, want je krijgt de volgende melding:

De volgende SQL-fout werd niet verwacht: 
This SqlTransaction has completed; it is no longer usable.

 Tegelijkertijd krijg je in de applicationlog een foutmelding zoals:

 

Type: Microsoft.Dynamics.Nav.Types.Exceptions.NavSqlException
ErrorNumber: 40507
SuppressMessage: False
SuppressExceptionCreatedEvent: False
FatalityScope: None
Message:
  De volgende SQL-fout werd niet verwacht:
  'SUSER_SNAME' cannot be invoked with parameters in this version of SQL Server.
  SQL-instructie:
  SELECT [Database Name], [Creator], [Created], [Replication Type] FROM (( SELECT [name] AS [Database Name], CAST(ISNULL(SUSER_SNAME([owner_sid]), '') AS NVARCHAR(64)) AS [Creator], CONVERT(DATETIME, CONVERT(CHAR(10), [create_date], 120)+' 00:00:00:000', 121) AS [Created], CASE WHEN [is_published] = 1 THEN 1 WHEN [is_subscribed] = 1 THEN 2 WHEN [is_merge_published] = 1 THEN 3 ELSE 0 END AS [Replication Type] FROM [sys].[databases] WHERE  [name] NOT IN ('master', 'tempdb', 'model', 'msdb') ) Databases CROSS APPLY ( SELECT HAS_DBACCESS(Databases.[Database Name]) AS [Has Access] ) HasAccess CROSS APPLY ( SELECT OBJECT_ID('"' + Databases.[Database Name] + '".[dbo].[$ndo$dbproperty]') AS [Valid] WHERE HasAccess.[Has Access] = 1 ) Valid )WHERE [Valid] IS NOT NULL

en

Message: 'SUSER_SNAME' cannot be invoked with parameters in this version of SQL Server.

De workaround is als volgt:

Start de developmentomgeving, en ga naar codeunit 6192851 (CSC Company Triggers Subscr.)
In de Local [EvenSubscriber] OnCompanyOpen{} moet je de regel OnBeforeCompany even uitremmen (oftewel daar moet // OnBeforeCompanyOpen; komen te staan, in plaats van OnBeforeCompanyOpen;)
Start tabel 6192829 (CSC Database Activation) en zet het vinkje aan bij "Exclude DB Info from active

Nu kun je de verandering in codeunit 6192851 weer ongedaan maken.