Na het installeren van Dynamics 365 Business Central V19 op een Windows Server 2022 - die wordt afgesloten met een foutmelding omdat een reeds geïnstalleerde module een hogere versie heeft dan de meegeleverde versie - werken de webclients niet meer. Ook niet van andere versies van Dynamics 365 Business Central. Dat is lastig, maar kan op twee manieren worden opgelost. 

Voor de eerste methode moet je vanaf https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/3.1 de Windows Hosting bundle downloaden:

Als je deze installeert werken alle sites weer.

 

Voor de tweede methode moet je een aanpassing maken in de web.config file van de site. Daar vind je de regel

<add name="aspNetCore" path="*" verb="*" modules="AspNetCoreModuleV2" resourceType="Unspecified" />

Als je AspNetCoreModuleV2 aanpast naar AspNetCoreModule, werkt het ook. Let erop dat je dit voor welke site moet doen.