In NAV en Business Central kan er een probleem optreden als je SSL probeert in te schakelen, en je de services hebt draaien onder het localsystem account. Je krijgt dan een foutmelding waarin staat dat het commando http add urlacl url=https://+:7048/BC170 user=NT AUTHORITY\SYSTEM niet werkt omdat een parameter incorrect is. Daarbij wordt error 87 gegeven. De foutmelding klopt, want de laatste parameter is ook niet correct. Om het op te lossen kun je het volgende doen:

Start een command prompt als administrator (elevated), en tik het volgende in:

netsh http add urlacl url=https://+:7048/BC170 user= "NT AUTHORITY\SYSTEM"

(let op de spatie na de user=). Als dit gedaan is kun je de service aanpassen (dus vinkjes aanzetten) en kun je de service opnieuw starten.